Tikar/luna

Goldenglow Heartbreak Hotel "LUNA"
Född 20160711

HD Röntgad - Grad B
AD Röntgad - UA
Ögonlyst : UA
GR_PRAII, Hereditärt fri

Luna är en större vriant av Golden. Vi har varit på många inofficiella utställningar på hennes första levnadsår och fått både bra och dålig kritik. 
Luna är nu boende hos min syster