Tikar/Lilly

Blå Rosen`s Olivia "Lilly"
Född 20131030

HD röntgad - UA
AD röntgad - UA
Ögonlyst - UA
GR_PRA 1 och GR_PRA 2 testad NORMAL
BPH Godkänd